Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Toelatingseisen

Voor wie?
De opleiding Schoolleider is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelmaar beroepsonderwijs die zich (verder) willen bekwamen in het vak van leidinggevende op het gebied van onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. 

Binnen deze vormen van onderwijs worden verschillende benamingen gebruikt voor leidinggevenden. Deze namen variëren van directeur, schoolhoofd, locatieleider en adjunct-directeur in het po tot teamleider, afdelingshoofd, coördinator, locatieleider en directeur in het vo/mbo. Doorslaggevend voor de toelating is niet de benaming, maar de inhoud van de functie nl. (eind)verantwoordelijk voor (een deel van) de organisatie. 

Toelatingseisen
In het algemeen gelden de volgende richtlijnen voor toelating; deze worden in een persoonlijk intakegesprek op maat bekeken.

  • Je dient in het bezit te zijn van een diploma van een (educatieve) hbo-opleiding.
  • Je draagt (mede) verantwoordelijkheid als leidinggevende op jouw school.
  • Samenwerkend leren past je.

Intakegesprek
Wij vinden een goede match tussen aanbod en verwachtingen belangrijk, daarom volgt toelating na een persoonlijk intakegesprek met de kerndocent van de opleiding. Bij het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan bod: tijdsinvestering, literatuur, schrijfvaardigheid, taken in school en samenwerkend leren.