Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Toelatingseisen

Voor wie?
De opleiding Schoolleider is voor (toekomstige) leidinggevenden uit het primair-,  het voortgezet- en het middelbaar onderwijs die zich (verder) willen bekwamen in het vak van leidinggevende op het gebied van onderwijskundig leiderschap, veranderings-processen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. 

Binnen deze vormen van onderwijs worden verschillende benamingen gebruikt voor leidinggevenden. Deze namen variëren van directeur, schoolhoofd, locatieleider en adjunct-directeur in het po tot teamleider, afdelingshoofd, coördinator, locatieleider en directeur in het vo/mbo. Doorslaggevend voor de toelating is niet de benaming, maar de inhoud van de functie nl.: (eind)verantwoordelijk voor (een deel van) de organisatie. Om de opleiding Schoolleider Basisbekwaam succesvol te kunnen volgen is basale kennis van leiderschap en enige ervaring in een leidinggevende positie vereist.

Toelatingseisen
Toelatingseisen zijn een hulpmiddel bij het goed voorsorteren van de deelnemers en geen doel op zichzelf.

Algemene toelatingseisen:
Je dient in het bezit te zijn van een  afgeronde (educatieve)  hbo-opleiding. Om de praktijkopdrachten goed uit te kunnen voeren moet je werkzaam zijn in het onderwijs; in het po, vo of mbo.

Specifieke toelatingseisen Opleiding Schoolleider Basisbekwaam:
• Werkzaam in het onderwijs
• Leidinggevende positie
• Enkele jaren ervaring in leidinggevende positie
• Werkplek waar uitvoeren van opdrachten mogelijk is