Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Registratie

Schoolleidersregister PO
Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders die een leidinggevende functie in het primair onderwijs hebben en relevante hbo- of wo- opleiding hebben afgerond zich inschrijven in het Schoolleidersregister PO (SRPO). Om zich te kunnen registreren als directeur of adjunct-directeur moeten directeuren en adjunct-directeuren aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die van hen verwacht mogen worden. 

Deze basiskwalificaties staan beschreven de beroepstandaard voor schoolleiders in het po. Schoolleiders kunnen op twee verschillende manieren aantonen te beschikken over deze basiskwalificaties. Een van de manieren is een relevante, afgeronde schoolleidersopleiding die gebaseerd is op de beroepsstandaard.

Alle opleidingen van Penta Nova voldoen aan de eisen en de beroepsstandaard.

Op dit moment staan de volgende opleidingen van Penta Nova geregistreerd in het Schoolleidersregister PO:
Directeur Primair Onderwijs
Master Educational Leadership (2011-heden)
Opleiding Schoolleider jaar 1 & 2
Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Schoolleiders die één van deze opleidingen hebben afgerond kunnen deze vanaf nu invoeren als kwalificatie in het register en daarna registratie aanvragen.
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam geeft recht op registratie als adjunct-directeur po.
De opleiding Schoolleider Vakbekwaam geeft recht op registratie als directeur po.

Daarnaast zijn de opleidingen (behalve de master) geregistreerd als Post-HBO opleiding door CPION.

Post-hbo: wat is dat?
Heb je een afgeronde bachelor hoger beroeps onderwijs (hbo) en wil je doorstuderen, dan kun je er voor kiezen een post-hbo-opleiding te volgen (post bachelor, post initieel hebben dezelfde betekenis). Dit is ook het niveau dat je nodig hebt om aan een dergelijke opleiding te kunnen deelnemen.  Het niveau is HBO+ en wordt door besturen vaak als zodanig ook gehonoreerd in het kader van de functiemix.

Praktijkgericht
Post-hbo-opleidingen zijn praktijkgericht, dat betekent: wat ik vandaag leer, pas ik morgen toe. Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. De opleidingen gaan ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Deelnemers voeren gedurende de opleidingen praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vragen hierop feedback van collega’s en management.

Registeropleiding Post HBO
Bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION) kunnen post-hbo opleidingen geregistreerd worden als officiële Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland.  Alle bij de Marnix aangeboden post-hbo-opleidingen zijn door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland geaccrediteerd.

De opleidingen worden getoetst en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na afronding het diploma Post-HBO Nederland en wordt men ingeschreven in het Abituriëntenregister. Dit Landelijk Register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor personeelsfunctionarissen die de getuigschriften van een sollicitant willen verifiëren, voor beroepsverenigingen die de Permanente Educatiepunten willen bijhouden van hun leden, alsmede voor oud-studenten zelf. Tevens biedt het oud-deelnemers de gelegenheid kopieën van verloren getuigschriften aan te vragen.