Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Inhoud opleiding

Overzicht Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

 

Leerlijnen
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is opgebouwd langs twee leerlijnen.
1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven. In deze lijn is onderszoeksmatig leiderschap geïntegreerd. De theorie over leiderschap in de breedste zin komt aan de orde.
2. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van jou als student centraal in relatie tot de beroepsstandaard voor schoolleiders.
Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership

In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) terugkomen in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau. In Basisbekwaam worden actuele thema’s aan de orde gesteld in verbinding met casuïstiek uit de eigen organisatie. Vakbekwaam staat in het teken van de implementatie van de verandering.

 


Praktijk en opdrachten
De praktijkopdrachten in de opleiding Schoolleider Basisbekwaam zijn enkelvoudig en gericht op analyse en inventarisatie van de eigen organisatie.  

Registratie
Als je de opleiding Schoolleider Basisbekwaam positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als adjunct-directeur bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).