Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam » Inhoud opleiding

Overzicht Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

 

Leerlijnen
De opleiding Schoolleider (Basisbekwaam en Vakbekwaam) is opgebouwd langs drie leerlijnen.
1. De thematische lijn; in de thematische lijn wordt de inhoud van de opleiding vormgegeven
2. De onderzoekslijn; in de onderzoekslijn worden onderzoeksvaardigheden geleerd en toegepast
3. De persoonlijke lijn; in de persoonlijke staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal.
Deze leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership

In de thematische lijn komt de theorie over leiderschap in de breedste zin aan de orde. In de onderzoekslijn gaat het met name over de onderzoekende houding van de schoolleider in relatie tot opbrengstgericht werken. In de persoonlijke lijn staat de persoonlijke ontwikkeling van jou als student centraal in relatie tot de schoolleiderscompetenties. In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) terugkomen in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau. In Basisbekwaam worden actuele thema’s aan de orde gesteld in relatie tot de eigen organisatie en een plan van aanpak voor een organisatieverandering gemaakt. Vakbekwaam staat in het teken van de implementatie van de verandering.

Persoonlijk ontwikkelingsplan
Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is gedurende de opleiding de leidraad voor de keuzes die je maakt in het kader van de competentieontwikkeling.

Praktijk en opdrachten
De praktijkopdrachten in de opleiding Schoolleider Basisbekwaam zijn enkelvoudig en gericht op analyse en inventarisatie van de eigen organisatie.  

Registratie
Als je de opleiding Schoolleider Basisbekwaam positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als adjunct-directeur bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).