Opleidingen » Master » Registratie

Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders die een leidinggevende functie in het primair onderwijs hebben en relevante HBO- of WO- opleiding hebben afgerond zich inschrijven in het register. Om te kunnen registreren als directeur of adjunct-directeur moeten directeuren en adjunct-directeuren aantonen te beschikken over de basiskwalificaties die van hen verwacht mogen worden. 

Deze basiskwalificaties staan beschreven de beroepstandaard voor schoolleiders in het po. Schoolleiders kunnen op twee verschillende manieren aantonen te beschikken over deze basiskwalificaties. Eén daarvan is een relevante, afgeronde schoolleidersopleiding die gebaseerd is op de beroepsstandaard.

Alle opleidingen van Penta Nova voldoen aan de eisen en de beroepsstandaard.

Op dit moment staan de volgende opleidingen in het schoolleidersregister:
Directeur Primair Onderwijs (opleiding Schoolleider Vakbekwaam)
Master Educational Leadership (2011-heden)
Opleiding Schoolleider jaar 1 (
opleiding Schoolleider Basisbekwaam
Opleiding Schoolleider jaar 1 & 2 (opleiding Schoolleider Vakbekwaam)

Schoolleiders die een van deze opleidingen hebben afgerond kunnen deze vanaf nu invoeren als kwalificatie in het register en daarna registratie aanvragen.

Daarbij zijn ze de opleidingen (behalve de master) geregistreerd als Post-HBO opleiding door CPION.

Wat is een hbo master?
Een hbo master wordt ook wel een professionele master genoemd. Daarnaast is er een wetenschappelijke master op de universiteit. Beide masters vereisen dezelfde tijdinvestering en in beide masters wordt er onderzoek gedaan. Alleen het soort onderzoek is anders. Bij een wetenschappelijke master wordt veelal fundamenteel onderzoek gedaan wat niet praktijk gerelateerd is. Bij een professionele master gaat het altijd over de praktijk. De praktijk waarin de student werkt en binnen deze praktijk doet de student onderzoek. De oriëntatie, wetenschappelijk versus professioneel (praktisch), is daarmee anders. Een hbo master is praktischer en direct toepasbaar.

Persoonlijke opleiding
Deeltijd houdt in dat je werkt en studeert tegelijk. Je maakt hierbij gebruik van je eigen functie door middel van opdrachten en onderzoek. Het studeren in deeltijd en de inbreng van problemen uit de eigen onderwijspraktijk maken van deze opleiding een persoonlijke opleiding.

Voorlichtingsavond
Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze master? Kom dan op donderdag 16 november naar de voorlichtingsavond en we vertellen je alles over de Master Educational Leadership. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden.