Opleidingen » Herregistratie modules » Strategisch leiderschap

Literatuur
Je maakt gebruik van de meest recente literatuur, in de vorm van artikelen, met betrekking tot leiderschap, professionele ontwikkeling en onderwijs. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst wordt literatuur verstrekt.

Docenten
De module wordt verzorgd door Inge Andersen, lector Leiderschap in het onderwijs bij Penta Nova, en Lisette Uiterwijk, associate lector bij Penta Nova en opleidingscoördinator van de Master Educational Leadership.

Toetsing
Tijdens de laatste lesdag verzorgt elke deelnemer een presentatie die is gebaseerd op de uitgevoerde analyse en strategie-uitwerking.

Professionaliseringsthema
Deze module wordt door het SRPO gewaardeerd met 70 punten. De module valt onder de thema's Bedrijfsvoering | Onderwijsinrichting en schoolorganisatie | HRM in het onderwijs | Wildcard. Kijk voor meer informatie over de thema's bij het Schoolleidersregister PO.